ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5.000,00 EΥΡΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :143515206000
ΔΙΕΥΘYΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, ΤΚ 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 6, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1.000,00 EΥΡΩ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 6, 54625, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 4.000,00 EΥΡΩ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

 

 

 

Εταιρικό Προφίλ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

Δημοσιεύσεις Ισολογισμών:

ισολογισμόςΙσολογισμός demo

ισολογισμόςΙσολογισμός demo